Rss

Copias de Seguridad de Outlook y Thunderbird

outlookOutlook Windows XP Carpetas importantes

  • CORREOS C:\Documents and Settings\xxx\Configuración local\Datos de Programa\Microsoft\Outlook
  • FIRMAS     C:\Documents and Settings\XXX\Datos de programa\Microsoft\Signatures
  • FONDOS    C:\Documents and Settings\XXX\Datos de programa\Microsoft\Diseños de fondo
  • AUTOCOMPLETAR C:\Documents and Settings\XXXX\Datos de Programa\Microsoft\Outlook

Outlook Windows 7 Carpetas importantes

  • CORREOS C:\Users\XXX\AppData\Local\Microsoft\Outlook
  • FIRMAS    C:\User\XXXX\AppData\Roaming\Microsoft\Firmas
  • FONDOS    C:\User\XXXX\AppData\Roaming\Microsoft\Diseño de Fondos
  • AUTOCOMPLETAR C:\User\XXXX\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 Cerrar Outlook desde la linea de Comandos

  • taskkill /F /IM outlook.exe

thunderbird

Thunderbird

  • C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *